Skip to main content

Käytetyt paistorasvat  biopolttoaineeksi

Korkealaatuisia kierrätettyjä biopolttoaineita Suomesta - VG-EcoFuel

Paistorasvat ympäristöystävälliseksi biopolttoaineeksi

 

VG-EcoFuel keräilee elintarviketeollisuuden sivutuotteena syntyviä kierrätysöljyjä ja jalostaa niitä jatkokäyttöä varten. Öljyjä käytetään teknisten öljyjen ja rehun raaka-aineena tai jatkojalostetaan biopolttoaineeksi. Biopolttoainetuotannon osalta pääraaka-aineemme on käytetty paistorasva (used cooking oil). Rehuksi soveltuvaa kalaöljyä valmistamme kalanperkuujätteestä. Öljylaitoksemme sijaitsee Uudessakaupungissa.

VG-EcoFuelin raaka-aineet ovat 100-prosenttisesti jäte- ja kierrätyspohjaisia, ja siksi niistä tuotetun biopolttoaineen kasvihuonekaasupäästövaikutus on jopa 96 % pienempi fossiilisiin öljyihin ja polttoaineisiin verrattuna. Näin ollen ne ovat kestävä vaihtoehto korvaamaan neitseellisiä kasviöljyjä. VG-EcoFuelilla on Energiaviraston hyväksymä kestävyysjärjestelmä, joka täyttää EU:n RED II-direktiivin ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset.