Skip to main content

Järkevää kiertotaloutta

Ilmastonmuutos ja riippuvuutemme fossiilisista polttoaineista vaativat uusia energiaratkaisuja. Energiankulutuksen vähentäminen on ensimmäinen tärkeä toimenpide, mutta lisäksi tarvitsemme uusia energiantuotantomuotoja. Tulevaisuudessa merkittävä osa energiantarpeestamme tulee pystyä tyydyttämään kestävällä tavalla tuotetulla energialla.

VG-EcoFuelin öljylaitos toimii tiiviissä yhteistyössä viereisellä tontilla toimivan Biolinja Oy Uudenkaupungin biokaasulaitoksen kanssa. Prosessissamme käytettävä energia tulee biokaasulaitokselta, jonne myös tuotannossamme syntyvä jäte päätyy muuttuen takaisin energiaksi ja lannoitteeksi maataloudelle.